Informasjon

Vedrørende time:

Vi har gitt deg tidspunkt for time basert på opplysninger i henvisningen. Det kan likevel være grunner vi ikke kjenner til som gjør at du bør ha time før. Hvis du mener det haster: ta kontakt med oss eller din fastlege. Hvis du må endre/avbestille timen din er det fint om du gjør det i god tid. Da rekker vi å tilby den til en annen!

Møt i god tid!

Vi trenger tid i forkant av timen til å registrere deg. Noen strever dessuten med å finne frem. Vi er derfor glad om du beregner litt ekstra tid og tar sikte på å møte 10 minutter før timeavtalen.

Feriestengt?

Det vil til enhver tid fremgå av vår telefonsvarer på 67 53 01 50 om kontoret er stengt i forbindelse med ferier, kurs og lignende.

Hvis du skal ta celleprøve:

Du bør ikke ha menstruasjon. Kontakt oss i god tid om du ser at timen kolliderer med menstruasjon. Litt sporblødning (f eks ved start/avslutning av mens) går som regel bra.

Er det noe du bør ta med?

Vær oppmerksom på at vi ikke har annen informasjon om deg enn den vi allerede måtte ha fra tidligere konsultasjoner og den som din lege gir i henvisningen. Vi har ikke tilgang til din journal hos andre leger eller på sykehus. Det kan derfor være lurt å innhente og ta med informasjon du tror vi kan trenge, f eks prøveresultater eller tidligere journaler og epikriser.

Hvis du skal ha spiral:

Bruk sikker prevensjon helt frem til spiralen skal settes inn! Dvs kondom dersom du ikke allerede har spiral eller bruker hormonell prevensjon. Dette er særlig viktig for deg som skal sette inn spiral etter fødsel. Dersom du ikke bruker prevensjon må spiralen settes inn under eller rett etter menstruasjon. Alt dette er for å sikre at du ikke kan være gravid når spiralen settes inn.

Hvis du skal ha hormonspiral anbefaler vi at du tar den med.

Ta gjerne litt smertestillende i forkant. Vi anbefaler Ibux 400 mg evt med tillegg av Paracetamol 500 mg 1/2 time før. 

Ta kontakt med oss om du lurer på noe av dette!