Om oss

Gynekologene Monika Alnæs og Birgitte Benthien startet praksisen og har drevet på Bekkestua siden november 1995. Fra januar 2022 har også gynekologene Camilla Stadheim Hellum og Cathrine Amalie Bjørke vært tilknyttet praksisen med driftsavtale. Dr. Hellum og Dr. Bjørke har bred erfaring fra sykehus og privat gynekologisk praksis. De ser frem til å ta i mot pasienter med henvisning. Vi har to flinke helsesekretærer ansatt i full stilling.

Monika Alnæs

Medisinsk embedseksamen Universitetet i Bergen 1983.
Turnustjeneste Sarpsborg sykehus og Sortland distrikt, Vesterålen.
Spesialisering ved Sarpsborg sykehus og Ullevål sykehus.
Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp 1991.
Som spesialist arbeidet ved Kvinneklinikken, Ullevål sykehus og som overlege ved Volvat Medisinske Senter.
Privat praksis Bekkestua fra november 1995.

Birgitte Benthien

Medisinsk embedseksamen Københavns Universitet 1983.
Turnustjeneste Lovisenberg sykehus og Årnes distrikt, Kongsvinger.
Spesialisering ved Rikshospitalet, Aker sykehus, Ullevål sykehus og Bærum sykehus.
Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp 1995.
Privat praksis Bekkestua fra november 1995.

Hella Anette Aas Kinge

Helsesekretær

Hella har arbeidet hos oss siden 1999.

Hun har tidligere arbeidet i mange år ved allmenlegekontor.

Hella har lang og bred erfaring og har ervervet seg stor kunnskap innen gynekologi i løpet av årene hun har vært hos oss. Hun er alltid like elskverdig og har orden og oversikt over det meste.

Aud Synnøve Hundere-Røe

Helsesekretær

Aud Synnøve kom til oss i 2012. Hun har arbeidet i mange år ved fastlegekontor og er derfor vel kjent med allmenmedisinske problemstillinger. Hun kom raskt inn i nye arbeidsoppgaver hos oss og har gjort seg godt kjent med fagområdet gynekologi. Aud Synnøve beholder roen, humøret og oversikten selv når det er som mest travelt.