Priser

Våre priser:

Vi har avtale om driftstilskudd og følger Normaltariff for spesialistpraksis. Gravide og pasienter med frikort betaler ikke egenandel eller tillegg for prøver.

 

Fra 1. juli 2022:

 • Egenandel

  375,-

 • Tillegg for en eller flere prøver

  59,-

  Celleprøve, blodprøver osv.

 • Materiell ved enkel gynekologisk undersøkelse

  67,-

Dvs kr 501,- for vanlig gynekologisk undersøkelse inkludert prøvetagning og materiell.

Utgifter til annet materiell (f eks spiral, ringpessar, utstyr til spesielle undersøkelser) kommer i tillegg

Manglende oppmøte til avtalt tid eller for sen avbestilling (senere enn 24 virkedagstimer før avtalt tid):  387,-

Betaling med kort.