Bestille hos oss

For deg som er henvist:

Hvis din lege sender henvisningen direkte til oss, enten elektronisk eller pr. post vil du bli kontaktet av oss for time, enten pr SMS (evt brev) eller pr. telefon (med mindre det er anført i henvisningen at du selv ønsker å ta kontakt).

Hvis du selv har henvisningen:

Vi foretrekker at du sender henvisningen til oss, evt med tilleggsopplysninger (NB! mobilnummer!) om du finner det nødvendig. Vi vil så kontakte deg for time. Du kan også ringe oss eller komme innom (f eks hvis du synes det haster), men også da kan det være at du først får time etter at legen har vurdert henvisningen din. Av personvernhensyn må du ikke sende henvisningen på mail. Skulle du oppleve at det er vanskelig å komme gjennom på telefonen, kan du sende oss en e-post og oppgi telefonnummer (og evt tidspunkt) vi kan nå deg på, så ringer vi deg.

For deg som ikke trenger henvising:

Dette gjelder deg som har avtale om kontroll uten ny henvisning eller som skal endre/avbestille avtalt time. Kontakt oss slik det er enklest for deg! Husk å unngå sensitiv informasjon i SMS eller mail.

Vær oppmerksom på at timeendring vil kunne medføre at du må vente lenge på ny time. Dette gjelder særlig om endringen må skje på kort varsel. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss så snart du ser at tildelt time ikke passer for deg.

Avbestilling/endring av time mindre enn 24 virkedagstimer før avtalt tid vil bli belastet med konsultasjonshonorar. Før helg/helligdager må avbestillingen derfor ha nådd oss innen kl 1430 siste virkedag før.

Les mer om henvisninger