Henvisning

I forbindelse med at fastlegeordningen ble innført ble det bestemt at man måtte ha henvisning fra annen lege for å komme til spesialist med offentlig avtale (driftstilskudd). Derfor må du ha henvisning for å få time hos oss.

Henvisningen gjelder til utredning, oppfølgning eller behandling av den aktuelle problemstillingen er avsluttet.
Det betyr at det ikke er nødvendig med ny henvisning ved kontrollopplegg som avtales i forbindelse med konsultasjonen, eller fordi du innkalles pga prøveresultater som tilsier videre undersøkelser. For noen vil det bare være aktuelt med en enkelt ekstra kontroll, mens det for andre kan dreie seg om oppfølgning over mange år uten ny henvisning. Dette avtales evt med deg når du er hos oss.